VOORWAARDEN

Toelichting van de voorwaarden:

Alle bestellingen, reserveringen en verkopen geschieden uitdrukkelijk onder mijn volgende voorwaarden.

Reserveringen:

Dieren worden uitsluitend gereserveerd na een aanbetaling van 25% van het aankoopbedrag en ondertekening van een aanbetalingsformulier door beide partijen. Vervolgens geldt een periode van maximaal 6 weken reserveringstijd. Daarna vervalt de reservering en wordt het dier wederom te koop aangeboden, het aanbetaalde bedrag wordt niet terug betaald.

Terugname van dieren:

Eenmaal aangekocht dieren worden onder geen enkele voorwaarde terug genomen, dit in verband met overdraagbare ziektes.

Geslachtscontrole:

Alle verkochte dieren zijn naar beste weten gepopt of gesondeert, hier kan echter geen garantie op worden gegeven.

Ziektes en sterfte:

Ik doe er alles aan om ziektes te voorkomen en garandeer dat mijn eigen collectie 100% gezond is, daardoor ben ik ervan overtuigd dat dieren die in mijn faciliteit gekweekt zijn onder de juiste omstandigheden probleemloos zullen zijn.
Mocht een dier onverhoopt sterven en wilt u aanspraak maken op geld terug of een nieuw dier, dan kan dit alleen nadat u bij een gespecialiseerde dierenarts bent geweest en hij of zij verklaart dat de oorzaak reeds bestond voor overdracht. Daarbij wil ik dan een foto van het dode dier, een dierenartsverklaring en een autopsierapport.

Mijn slangen worden niet verkocht voor menselijke consumptie!!!

VOORWAARDEN